Program

Våpenkontroll: Fredag 19:00 - 20:00 og lørdag fra 08:00.

Lørdag 29. november

Innledende skyting:
10:00 – 10:50 Junior kvinner / Senior kvinner / Veteran
11:30 – 12:20 Junior kvinner
13:00 – 14:30 Senior menn / SH / Veteran
15:00 – 16:45 Junior menn / Veteran

Finale:
11:30    Senior kvinner
13:00    Junior kvinner
15:00    SH
16:00    Senior menn
17:15    Junior menn

Søndag 30. november

Innledende skyting:
08:30 – 10:00 Junior menn / Veteran
10:45 – 12:15 Senior menn / SH / Veteran
13:00 – 13:50 Junior kvinner / Senior kvinner / Veteran
14:30 – 15:20 Junior kvinner

Finale:
11:00    Junior menn
13:00    SH
14:00    Senior menn
15:00    Senior kvinner
16:00    Junior kvinner


Ca. 17:00 Superfinale


Forberedelsestid starter 30 min før konkurransestart
(prøveskudd er inkludert i forberedelsestid)